İdari Personellerimiz

Mahalli İdareler Derneği

İdari Personellerimiz

İdari Personellerimiz

Zeki ERTAŞ   Mahalli İdareler Dergisi Yazı İşleri Müdürü
Mevlide YILMAZ   Sekreter-Özel Kalem
Hikmet ÜNSAL   Hesap İşleri Müdürü
Nesrin SARITOSUN   Tahsilat Şefi
Meral KÖKSALDI   Eğitim İşleri Şefi
 
Telefon
İdari Personellerimiz
Eposta
Adres
Cihan Sokak No:31/9 Sıhhiye Çankaya-Ankara